PHẢ ĐỒ

Kính Thưa bà con!

Để việc lưu trữ các dữ liệu của gia phả Họ Nguyễn- Hà Úc  chúng ta được an toàn hơn, và cũng tiện cho một số bà con muốn file gốc để tra cứu hoặc đem vào máy của bà con để lưu trữ riêng cho chính máy của từng người trong dòng tộc, tôi sẽ lưu tất cả dữ liệu đã đăng trên trang web vào một hộp thư email có địa chỉ: honguyenhauc@gmail.com    Nếu ai cần, xin gọi điện thoại cho tôi số 0918 317605 tôi sẽ cung cấp mật khẩu để bà con vào hộp thư email của Họ Nguyễn chúng ta; Hộp thư honguyenhauc@gmail.com  tôi lập chỉ để lưu các tài liệu của Họ Nguyễn chúng ta mà thôi.

Bảng phả đồ hình tròn ở trên là tên tất cả con cháu từ đời thứ nhất đến nay mà tôi có được, nếu còn thiếu tên ai trong dòng tộc xin báo cho biết tôi sẽ đăng bổ sung. vì lý do thời gian gần đây máy chủ của trang web giaphahonguyen-hauc.com bị trở ngại kỹ thuật bị ngưng một thời gian, nay họ đã phục hồi nhưng mà chất lương kém nên mở phả đồ hình tròn nầy không rõ, nếu muốn xem rõ, bà con vào hộp thư email honguyenhauc@gmail.com để tải xuống file gốc xem rất rõ.

Xin kính chào bà con, Nguyễn Văn Toán