Trang Chủ » CHI PHÁI III

 1. Sổ Gia Phả Chi Phái III

  17-10-2013 11:10:40
  1 người đã xem
   
  Sổ Gia Phả Chi Phái III
 2. sap xep hinh anh chi phai 3

  30-08-2013 11:08:57
  983 người đã xem
   
    
 3. Ảnh Phả Đồ Chi Phái 3

  30-07-2013 06:07:15
  1314 người đã xem
   
  Đây là Ảnh Phả Đồ Chi Phái 3.Cũng như chi phái 1, chi phái 3 lúc làm sổ mới lần nầy cũng đăng vào một đời cháu ngoại; cháu ngoại ở đây là cháu ngoại của gia đình con trai HỌ NGUYỄN.Xin xem trong ảnh phả đồ chi phái 3:a) Đời thứ tư, đăng cháu ngoại của ông Nguyễn Kiêub) Đời thứ năm, đăng cháu ngoại của ông Nguyễn Cảnh và Nguyễn Thiết vì ông Cảnh và ông Thiết là con trai.c) Đời thứ sáu, đăng cháu ngoại của Nguyễn Quang, Nguyễn Sơn,( 2 ông này là con trai của ông Cảnh);    Nguyễn Quang Tr ...